debriefing

18.5.2021

Kriisiavun järjestäminen vakiovelvoitteeksi terveydenhuollolle

Kriisiapu pitää aina järjestää, eikä pistää sokissa oleva ihminen itse arvioimaan tarvitseeko hän sitä vai ei!